×
×

Garantie Voorwaarden

Bij Fantasia Light Designers doen we er alles aan om kwaliteitsvolle verlichting aan te bieden. Daarnaast verzekeren we dat de producten voldoen aan de wettelijke vereisten omtrent bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. Alleen de koper die de producten rechtstreeks heeft gekocht van Fantasia Light Designers (de klant) kan aanspraak maken op enig recht voortvloeiend uit deze garantievoorwaarden. De garantie geldt enkel voor door de eindklant op het grondgebied EU/Zwitserland aangekochte en geïnstalleerde producten.  Alle garantieverplichtingen van Fantasia Light Designers vervallen indien de klant de goederen niet betaald heeft overeenkomstig onze Algemene Voorwaarden.Onze garantie bedraagt voor de volledige toestellen standaard 2 jaar vanaf de datum op het aankoopbewijs. De wettelijke garantieregels zoals die voortvloeien uit de artikelen 1649bis-1649octies van het (oud) Burgerlijk Wetboek worden hierbij gevolgd.De garantieperiode kan oplopen tot 5 jaar. De garantie wordt hierbij afgestemd op het product.Info ivm deze afwijkende garantie, vind je terug op de verpakking of in de technische fiche van het product op onze website www.fantasia.be .

1. Wat is inbegrepen in de garantie?

Onze garantie dekt zowel verborgen gebreken als technische gebreken van het product die zijn opgetreden vóór levering. Is het product defect, dan gaan we overeenkomstig de EU ecodesign richtlijn altijd eerst kijken om het te herstellen. Indien blijkt dat het geleverde product niet hersteld kan worden, zullen wij dit vervangen door een gelijkaardig toestel.


2. Voorwaarden om van de garantie te kunnen genieten

• Het product mag men enkel gebruiken voor het doel waarvoor het ontworpen werd, overeenkomstig het advies van onze medewerkers, de info op onze website, in onze catalogus, op de verpakking en/of de handleiding.

• Het product werd op een correcte wijze geïnstalleerd en gebruikt.

• De klant mag geen enkele wijziging aanbrengen aan het toestel. 

• De installatie is niet onderhevig aan spanningsschommelingen die meer dan 10% afwijken van de netspanning van 230V/50Hz.

• De klant dient het aankoopbewijs ter beschikking te stellen voor inspectie.

• De aangeduide garantieperiode in jaren is steeds gebaseerd op een aantal branduren van maximaal 4000u/jaar.

3. Wat is niet inbegrepen in de garantie?

Fantasia Light Designers compenseert niet :

• Kosten die gemaakt worden voor het vervangen of herstellen van het product. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan werkuren of het huren van een hoogwerker.

• Incompatibiliteit met andere elektronische componenten/sturingen, zoals dimmers, domoticasystemen, lampen … die niet door ons geleverd werden, maar wel onze toestellen moeten aansturen of die samen met onze toestellen gebruikt worden.

• Externe factoren zoals piekstromen, over- en onderspanningen, …

• Blootstellingen aan slijtage, buitensporige corrosieve omstandigheden, slecht onderhoud, verkeerd of onoordeelkundig gebruik van de producten…

• Gebruiksspecifieke slijtage : volgens de actuele stand van de techniek kan het lichtrendement van Led’s in de loop van de levensduur afnemen, maar ze vallen niet plotseling uit. Dit verouderingsproces (degradatie) is in eerste instantie het gevolg van thermische invloeden op het kristal en wordt in de Led technologie als volledig normaal beschouwd. De Led’s zijn na afloop van hun levensduur nog volledig functioneel, maar met een lager lichtrendement. Dit betekent dat het afnemen van verlichtingswerking van de Led-lampen binnen de levensduur volgens de actuele stand van wetenschap en techniek geen gebrek vormt. 


4. Garantieprocedure
We maken hier onderscheid tussen professionele klanten (Business to Business) en consumenten (Business to Consumer):

B to B 
Als een product, defect, fout of incompleet is, dan dient de klant dit zo snel mogelijk te melden. Dat doet hij/zij best via een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld in het onderwerp van de email steeds “RMA (return material authorisation) aanvraag” + jouw klantennummer + onze artikelreferentie.Klant moet steeds volgende informatie bezorgen:  

• Referentienummer van het product

• een omschrijving van de reden van de RMA aanvraag, het eventuele defect 

• foto’s van het betreffende product en de installatie. 

• een copy van het aankoopbewijs. 

• details van de installatie : gebruik, locatie, werkelijk aantal branduren, schakelcycli, sturingen, …

Indien Fantasia Light Designers dit nodig acht, dient de klant aan een vertegenwoordiger van Fantasia Light Designers toegang te verlenen tot het product op de locatie van de installatie en hem/haar de mogelijkheid geven om de installatie te inspecteren. De garantieverplichtingen van Fantasia Light Designers zijn, naar keuze van Fantasia Light Designers, beperkt tot het binnen een redelijke termijn ofwel repareren van het defecte product ofwel het vervangen van het defecte product door een gelijkaardig product. Omwille van de technische vooruitgang en mogelijke design aanpassingen, kan het vervangonderdeel of vervangproduct afwijken van het originele. Herstellingen of vervangingen leiden niet tot verlenging of vernieuwing van de toepasselijke garantieperiode.Na een eerste check aan de hand van de door de klant gegeven informatie, beslist Fantasia Light Designers of het toestel terug moet komen voor nazicht of, indien mogelijk, er een onderdeel bezorgd wordt. Moet het toestel terugkomen, dan geeft de klant het mee met onze vervoerder. Daarvoor krijgt de klant een RMA document dat steeds het geretourneerde artikel moet vergezellen.Het hersteld toestel krijgt de klant zo snel mogelijk, via dezelfde weg, terug. Kan het toestel niet meer hersteld of vervangen worden door een gelijkaardig product, dan zal Fantasia de aankoopwaarde terugstorten onder de vorm van tegoedbon.  Het te vervangen product of onderdeel wordt dan eigendom van Fantasia.


B to C
Als een product, defect, fout of incompleet is, dan dient de klant/consument dit zo snel mogelijk te melden. Dat doet hij/zij best via een bericht aan het verkooppunt waar het toestel werd aangekocht of via een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld in het onderwerp van de email steeds jouw naam + onze artikelreferentie.

Klant/consument moet steeds volgende informatie bezorgen: 

• Referentienummer van het product

• Een omschrijving van de reden van de RMA aanvraag, het eventuele defect 

• Foto’s van het betreffende product en de installatie. 

• Een copy van het aankoopbewijs. 

• Details van de installatie : gebruik, locatie, werkelijk aantal branduren, schakelcycli, sturingen, … 

Indien Fantasia Light Designers dit nodig acht, dient de klant/consument aan een vertegenwoordiger van Fantasia Light Designers toegang te verlenen tot het product op de locatie van de installatie en hem/haar de mogelijkheid geven om de installatie te inspecteren. De garantieverplichtingen van Fantasia Light Designers zijn, naar keuze van Fantasia Light Designers, beperkt tot het binnen een redelijke termijn ofwel repareren van het defecte product ofwel het vervangen van het defecte product door een gelijkaardig product. Omwille van de technische vooruitgang en mogelijke design aanpassingen, kan het vervangonderdeel of vervangproduct afwijken van het originele. Herstellingen of vervangingen leiden enkel tot de opschorting van de lopende garantieperiode voor de duur van het herstel of de vervanging,  niet tot vernieuwing van de toepasselijke garantieperiode.Na een eerste check aan de hand van de door de klant/consument gegeven informatie, beslist Fantasia Light Designers of het toestel terug moet komen voor nazicht of, indien mogelijk, er een onderdeel bezorgd wordt. Onze garantie is “carry-in”. Moet het toestel terugkomen, dan regelt de klant/consument dit best met het verkooppunt of hij brengt het toestel rechtstreeks bij de werkplaats van Fantasia binnen. Het hersteld toestel krijgt de klant/consument zo snel mogelijk, via dezelfde weg, terug. Is er, uitzonderlijk, geen herstel of vervanging mogelijk, dan heeft de klant/consument de keuze om hetzij de ontbinding van de overeenkomst, hetzij een passende prijsvermindering te vragen.